سالاد جوانه ها

سالاد جوانه گندم

برگ‌های کرفس برش خورده به همراه کاهوی ریز شده با مخلوطی از انواع جوانه‌ها به همراه چند برش  تخم مرغ و ذرت پخته شده، یک میان وعده بسیار زیبا و مقوی است.