آغاز همکاری با شرکت سدرین دارو البرز

به اطلاع میرساند تولیدی جوانه آفتاب همکاری خود را جهت تولید محصولات گیاهی دارویی از جمله پودر جوانه شنبلیله را با شرکت دارویی سدرین دارو البرز آغاز نموده است